Procedura reklamacyjna:

Masz prawo złożyć reklamację dotyczącą niezgodności towaru z umową zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta. Możesz to zrobić w ciągu 2 lat od daty zakupu towaru na sklepie gueno.pl.

Reklamację można złożyć w dowolnej formie, ale dla wygody udostępniliśmy formularz reklamacji online. Możesz dołączyć dowody, takie jak zdjęcia czy dokumenty, które przyspieszą proces rozpatrzenia reklamacji. Paragon fiskalny lub faktura nie są wymagane, ale znacznie ułatwiają proces.

Ustosunkujemy się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Jeśli zmienią się Twoje dane kontaktowe w trakcie procedury reklamacyjnej, prosimy o poinformowanie nas.

Jeżeli kupiony towar jest niezgodny z umową, możesz złożyć reklamację, w której określisz swoje żądanie, dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową – przez naprawę lub wymianę – lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków – przez obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy. W przypadku reklamacji dokonujemy naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której zostaliśmy poinformowani przez Ciebie o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim go nabyłeś. Wybór pomiędzy wymianą a naprawą należy do Ciebie. Jeżeli jednak spełnienie Twojego żądania jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla nas, to możemy: wymienić towar – zamiast go naprawić, naprawić towar – zamiast go wymienić. Jeśli nie udało nam się naprawić lub wymienić towaru, a towar nadal jest niezgodny z umową lub oświadczyliśmy, że nie naprawimy lub nie wymienimy towaru w rozsądnym czasie, masz prawo do żądania obniżenia ceny lub – w przypadku istotnej niezgodności z umową – odstąpienia od umowy. Jeśli brak zgodności z umową jest istotny, możesz żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, bez uprzedniego skorzystania z prawa do żądania naprawy lub wymiany. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. Powinniśmy zwrócić Tobie kwotę należną wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Ciebie o obniżeniu ceny. W przypadku uznania żądania zwrotu pieniędzy, zwrot zostanie dokonany w takiej samej formie, w jakiej zostało opłacone zamówienie.

Jeśli zdecydujesz się na zwrot środków, zostanie on dokonany w takiej samej formie, w jakiej zostało opłacone zamówienie.

Jeśli jesteś konsumentem, koszty dostarczenia towaru ponosimy my. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, koszty te ponosisz Ty.

Drobne produkty, takie jak kołdry czy poduszki, będą rozpatrywane w naszym biurze, podczas gdy reklamacje dotyczące łóżek czy materacy będą przekazane do serwisu w miejscu przebywania produktu.

Wypełnij wszystkie pola oznaczone *

Adres mailowy, z którego zostało złożone zamówienie.
9 liter (numer w postaci samych liter przysłany w mailu z potwierdzeniem zamówienia).
Prosimy o podanie nazwy reklamowanego produktu, znajdującej się w potwierdzeniu zamówienia.
Prosimy o przedstawienie informacji i okoliczności, dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości.
Prosimy o przesłanie zdjęcia, prezentującego nieprawidłowość.

Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem reklamacji jest firma EXPERT Daniel Sołtys wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności: Niebylec 110, 38-114 Niebylec i adres do doręczeń: ul. Hanasiewicza 6a, 35-103 Rzeszów, NIP: 8191575269, REGON: 180382393 oraz adres poczty elektronicznej: sklep@gueno.pl. Jednocześnie informujemy, że obowiązek informacyjny został zrealizowany w momencie składania zamówienia w sklepie internetowym gueno.pl.